Jdi na obsah Jdi na menu
 


TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ (MYOFASCIÁLNÍ TECHNIKY)

            V úvodu považujeme za důležité uvést, že   TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ jsou často pacienty mylně považovány za KLASICKOU MASÁŽ. Nutno podotknout, že tyto dva rozdílné terapeutické postupy nelze zaměňovat a zatímco TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ jsou hrazené zdravotní pojišťovnou, v případě KLASICKÉ MASÁŽE je úhrada zdravotní pojišťovny nulová a plně si ji hradí pacient.

Mezi měkké tkáně se řadí kůže, podkoží, fascie (vazivový obal svalů) a svaly. Pro fyziologický pohyb pohybového aparátu je nezbytné, aby všechny tyto tkáně byly uvolněné a mohly se pohybovat a protahovat vůči sobě navzájem.

Při poruchách funkce měkkých tkání např. vlivem úrazů, nemocí, přetížení aj. dojde k omezení jejich protažitelnosti nebo posunlivosti, což způsobuje narušení pohybu jako takového a následně bolest. Funkční poruchy měkkých tkání je potřeba včas diagnostikovat a adekvátně léčit, aby nedošlo vlivem bolesti ke změně pohybových vzorů a dalšímu přetěžování pohybového aparátu.  

Mezi techniky měkkých tkání je řazena např. trakce, postizometrická relaxace, pressura, aj. Techniky měkkých tkání jsou prováděny bez použití emulze. Při terapii pacient cítí nejčastěji teplo, uvolnění nebo "píchání jehliček". Při ošetření měkkých tkání se postupuje z jejich povrchových vrstev směrem do vrstev hlubších.

Cílem TECHNIK MĚKKÝCH TKÁNÍ je normalizace měkko-tkáňové elastičnosti a pohyblivosti měkkých tkání jednak vůči sobě navzájem a jednak vůči dalším strukturám lidského těla. Technikami měkkých tkání jsou ošetřovány i jizvy, které často prochází všemi vrstvami měkkých tkání. Pokud se rána správně hojí, jizva je ve všech vrstvách měkkých tkání protažitelná a všechny vrstvy měkkých tkání v oblasti jizvy se vůči sobě vzájemně volně posouvají, stejně jako okolní měkké tkáně. Při nesprávném hojení dochází k vytvoření tzv. aktivní jizvy, která je následně skrytou příčinou mnoha obtíží pohybového aparátu. U aktivní jizvy dochází k tvorbě adhezí jednotlivých vrstev měkkých tkání v oblasti jizvy a následné poruše jejich správné funkce. I několik let stará nebo nenápadná aktivní jizva může přes složitá zřetězení způsobovat různé poruchy i na jizvě vzdálených místech pohybového aparátu.

Zdroj: LEWIT, K.; Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5., přepracované vydání. Praha: Sdělovací technika spol. s r.o., 2003.

 

Příspěvky

Techniky měkkých tkání

21. 3. 2016